อาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019

ค้นหา

ผู้นำท้องถิ่นไทย

สัญญพงศ์ (สจ.นิตย์) ภู่ประดิษฐ์ศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เขต 1 อำเภอป่าบอน “เสียสละ สังคมดี มีคุณธรรม”

“สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์” ( สจ.นิตย์ )ชาวป่าบอนเรียกติดปากว่า “สจ.ยิ้ม” ผมลงเล่นการเมืองเป็นสมัยแรก จากการชักนำของนายกฯวิสุทธิ์ ธรรมเพชร แม้จะเข้ารับตำแหน่งสมาชิกเป็นสมัยแรก แต่สำหรับการทำงานด้วยจิตอาสา เพื่อพี่น้องประชาชนนั้นทำมาตลอด และทำโดยไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ามาเป็นนักการเมือง ผมทำโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จนได้รับรางวัลมากมาย ได้รับคัดเลือกเป็น “ผู้ทำความดี” ของจังหวัดพัทลุง โครงการยกย่องเชิดชูคนดีศรีเมืองลุง ปี 2551ได้รับประทานรางวัล “พระกินรี” คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยยุคลบาท รางวัลสิงห์ทอง รางวัล “ญาณสังวร” ฯลฯ

ผมคิดเสมอว่าเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ยึดหลักตามแนว ฯพณฯ ท่านพลเอกเปรม ตินสูลานนท์ ผมให้ความเสมอภาคกับประชาชน ไม่ลำเอียง เมื่อผมได้รับคัดเลือกเข้ามา ผมต้องทำงานตอบแทนชาวป่าบอนที่ไว้วางใจเลือกผมเข้ามาทำหน้าที่ครั้งนี้ ภารกิจหลักได้นำงบประมาณมาพัฒนาถนนลาดยาง สายบ้านลอน -ควนออก เสร็จเรียบร้อย ภารกิจรอง คือประสานงานกับหน่วยพัฒนาภาคที่ 4 ทำถนนในต.ป่าบอน ต.วังใหม่ จำนวนหลายสาย และทำที่อำเภอปากพะยูนอีก 2-3 สาย ช่วยเหลือประชาชนเรื่องภัยแล้ง หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม โดยการเจาะบาดาล และขุดบ่อน้ำตื้นบ้านท่าดินแดง 2-3 จุด ในการทำงานกระผมได้เข้าไปทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีการทำงานควบคู่กันไป “มีการช่วยคิด ช่วยทำ ประสานงานกันตลอด อย่างสมานฉันท์

ผมยึดหลักการทำงาน 3 ประสาน คือ ประสานคน ประสานงาน ประสานงบประมาณ แล้วจึงจะนำมาซึ่งการประสานใจเป็นสิ่งสำคัญ ผมจะทำงานร่วมกันกับ ส.อบจ.ทั้ง 3 คน ในพื้นที่ตำบลป่าบอน จะขับเคลื่อนพัฒนาแบบร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะเราจะรู้และเข้าใจปัญหาว่าชาวป่าบอนต้องการอะไร จากประสบการณ์ได้เข้าไปช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน พี่น้องชาวป่าบอนยังมีความต้องการให้พัฒนาเรื่องพื้นฐาน แต่ต้องเข้าใจว่างบประมาณมีอย่างจำกัด ผมเองก็อยากจะพัฒนาทุกอย่างที่ชาวป่าบอนต้องการ แต่จริงๆ แล้วผมได้งบแค่ปีละ 2 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนไม่เพียงพอ ผมจึงดึงงบประมาณจากส่วนอื่นมาสมทบในการพัฒนา ผมจึงกล่าวกับพี่น้องประชาชนเสมอว่าถ้ามีปัญหา หลุม บ่อ ท่อน้ำ เสาไฟฟ้ามาขอผมได้เลยไม่ต้องไปวางฎีกาที่ อบจ. พัทลุง ผมพร้อมและตั้งใจรับใช้ ชาวป่าบอนไม่ต้องกังวล และถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรจากพี่น้องประชาชนผมยินดีรับฟังและช่วยเหลืออย่างเต็มที่

“วันนี้คนแยกเสื้อแยกสีกันมาก ผมอยากให้คนพัทลุง  ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  เพราะบุคคลชาวพัทลุง ถือว่าเป็นคนที่ทำความดีให้กับประเทศชาติเช่นกัน และในการดำรงชีวิตขอให้มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรักความสามัคคีกันในสังคม ก็จะส่งผลให้ประเทศชาติเข้มแข็ง”

 

“สัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์” อายุ 49 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

- การศึกษา ปริญญาตรี ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ.สงขลา

- กำลังศึกษาต่อปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (เขต 1 อำเภอป่าบอน) , เป็นรองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพัทลุง, เป็นรองประธานสภาวัฒนธรรม อำเภอป่าบอน,เป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง,เป็นที่ปรึกษา กต.ตร.สถานีตำรวจ พัทลุง และเป็นรองประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทราย ฯลฯ

 

 

 

 

 

ทน.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดยิ่งใหญ่ เทศกาลอาหารสอง2 ทะเลครั้งที่ 15 และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา นายพิรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน  “เทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557” โดยมี นายสมศักดิ์ ตัณติเสรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงาน และมีประชาชนชาวสงขลา อีกทั้งจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก

ททท.สำนักงานหาดใหญ่ และหน่วยงานส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-24 พฤษภาคม 2557 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยจัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารทะเล อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่ชาวไทย และชาวต่างชาติอีกทางหนึ่ง

บรรยากาศภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล และอาหารพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านบนเวที การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา และสถาบันการศึกษาอื่นๆ กิจกรรมการแข่งขันประกอบอาหาร สาธิตการประกอบอาหาร และอื่นๆ มากมาย พร้อมชมฟรี คอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่ขนขบวนมามอบความสุขกันอย่างคับคั่ง ตลอดจนการประกวดนางสาวสมิหลา ซึ่งได้ในปีนี้แม้จะมีการจัดเวทีการประกวดระดับชาติถึง 2 แห่ง แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากสาวงามทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

 

เมืองปาดังฯฟื้นฟูท่องเที่ยว จัดแข่งนกกรงหัวจุก ไทย-มาเลเซีย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวของเมืองปาดังเบซาร์ ทม.ปาดังเบซาร์ ร่วมกับชมรมนกกรงหัวจุกอำเภอสะเดา จัดมหกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงนกกรงหัวจุก และการประดิษฐ์อุปกรณ์ การเลี้ยงนกกรงหัวจุกให้เป็นเครือข่ายทางสังคม สร้างความสามัคคี สมานฉันท์อันดีในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงนกกรงหัวจุก เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม และเกิดความเข้มแข็งต่อไป

   

พัฒนาคน พัฒนาวัด อบจ.พัทลุง

เมื่อวันที่19 เมษายน 2557 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ณ วัดลานข่อย หมู่ที่ 1 ต.ลานข่อย อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บรายได้ อบจ. 14 จังหวัดภาคใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดภาคใต้ ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2557 ณ (ห้องกลางชล) ชั้น 8 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑๔  จังหวัดภาคใต้ คณะผู้บริหาร ประธานสภา ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ และการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การกระจายอำนาจแนวใหม่กับการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปปัญหา – อุปสรรค ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขต 14 จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ในการประชุมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งได้ระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีน้ำมันจากผู้ประกอบการ ผู้ค้าปลีก สถานีบริการน้ำมัน ซึ่งในทางปฏิบัติประสบปัญหามาโดยตลอด ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามเป้า ในขณะที่การจัดเก็บภาษีข้างต้นจะเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาท้องถิ่น และช่วยอำนวยบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

   

หน้า 1 จาก 9