พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

“ธนพัฒน์ปาล์ม วิสาหกิจชุมชน” ที่มะนัง สร้างอาชีพ-รายได้สู่ชุมชน

     ปาล์ม ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของภาคใต้ อีกชนิดหนึ่ง อาจจะรองลงมาจาก ยางพารา หรือสวนผลไม้ โดยเฉพาะ จังหวัดสตูล ปาล์ม ถือว่าเป็นพืชที่ชาวสตูลนิยมปลูกกันมาก ในอำเภอ มะนัง ควนกาหลง เป็นต้น

     เมื่อมีการปลูกปาล์มกันมาก ทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ที่อำเภอมะนังก็เช่นเดียวกัน ผลจากราคาปาล์มตกต่ำนี่เอง จึงก่อให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มหนึ่ง คือ ธนพัฒน์ ปาล์ม เพื่อเป็นโรงงานแปรรูปผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน
 
     นายอนุชา  สำเร  ประธานกลุ่มธนพัฒน์ ปาล์มวิสาหกิจชุมชน เล่าให้ฟังว่า เนื่องจาก ชาวบ้านที่มีอาชีพปลูกปาล์ม เพื่อขายผลปาล์มนั้นได้รับความเดือดร้อน จากราคาผลปาล์มตกต่ำ รวมทั้งโดนโรงงานกดราคาในการรับซื้อผลปาล์ม ทำให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา โดยมีการสมัครเป็นหุ้น ลงขัน เพื่อซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตเป็นน้ำมันปาล์ม
 
     และในขั้นตอนการผลิตนี่เอง ที่ทำเอา นักคิด นักวิชาการ หรือแม้กระทั่งวิศวกรโรงงานอาจจถึงกับอึ้ง เพราะใช้ภูมิปัญญาจาชาวบ้าน มาประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรโรงงานได้อย่างลงตัวเป๊ะ ยังมีการใช้เตาเผาด้วยฟืน การดัดแปลงเครื่องยนต์จากรถ มาใช้  ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างมาก

     ปัจจุบัน กลุ่มธนพัฒน์ ปาล์มวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกมีจำนวน 17 หุ้นด้วยกัน สามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้  3 ตันต่อวัน กากปาล์มที่เหลือก็สามารถแปรรูปได้ ส่งขายได้ราคาดีกว่าขายเป็นผลปาล์ม ซึ่งตลาดอยู่ที่โรงงานการผลิตอาหารสัตว์ หรือโรงงานทั่วไป ที่มีความต้องการ

     แม้ว่า เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา โรงงานผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้เกิดไฟไหม้ลุกโชนเมื่อตอนเวลาตี 2 จึงได้ประสานให้ทางอบต.นิคมพัฒนา นำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ แต่หลังคา ตัวโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงปาล์มร่วง กากปาล์ม เสียหายรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท คิดเป็น 70-80 เปอร์เซ็นของของโรงงานที่เสียหาย

     อย่างไรก็ตาม ตอนนี้โรงงานซ่อมเกือบเสร็จแล้ว โดยความช่วยเหลือจาก จังหวัด และ อบจ.เชื่อว่าไม่นานโรงงานสามารถเปิดทำการได้เป็นปกติ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มต่อไป