เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

ปริศนา หมัดเลียด นายก อบต.ปริก “ความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อน”

ได้ นั่งพูดคุยกับหญิงสาววัยกลางคนที่เต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองว่าสามารถเข้าพัฒนาพื้นที่ อบต.ปริกได้ เขาผู้นั้น คือ นางปริศนา หมัดเลียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปริก

     เขาเล่าว่า “ลักษณะการทำงานของทีมบริหารก็ต้องมีความเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไร และจะมีแนวทางพัฒนา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างไร จากงบประมารเพียง 9 ล้านบาท ไม่เพียงพอต่อการพัฒนา แต่เราสามารถอยู่ได้ด้วยการจัดการของเราเองโดยแบ่งงบประมาณมาใช้จ่ายในส่วนที่สำคัญ และหาวิธีการเพื่อใช้จ่ายเงินดังกล่าวให้คุ้มค่าที่สุด และประหยัดที่สุด ยกตัวอย่างเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก็ได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลจากกรมบรรเทาสาธารภัย มีค่าใช้จ่ายเพียงค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าบำรุงเครื่องจักรกล ซึ่งถูกกว่าเราจ้างผู้รับเหมา ถ้าหากรอการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก อบจ.สงขลา ก็ไม่ได้ เนื่องจากเครื่องจักรของ อบจ. เองก็ทำงานหนักมีคิวก่อสสร้างยาวเยียด ทำให้รอไม่ไหว เพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นการใช้วิธีการดังกล่าว สามารถประหยัดงบประมาณ และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดตามที่ประชาชนต้องการ

      ซึ่งหลักการทำงานของเรานั้น ให้ความสำคัญเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เรามีหน้าที่ที่ต้องดูแลงบประมาณอย่างละเอียด เพื่อนำเงินที่มีอยู่มาพัฒนาให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยจะมีการพิจารณาในเรื่องที่เรงด่วนก่อนเสมอ

     ปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ คือ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และ ปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องอาศัยคึวามร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชน ผู้นำท้องถิ่น  ห่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือใมนการพัฒนา ลำพังเพียง อบต.ปริก คงไม่สามารถทำได้

     สำหรับอาคารสำนักงานหลังใหม่อีกสักระยะหนึ่ง ก็สามารถเข้าไปอยู่ได้ เพราะยังเหลือการปรับสภาพภูมิทัศรอบข้างให้ดูสวยงาม ซึ่งต้องใช้งบอีกจำนวนหนึ่ง

     ทั้งนี้ด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อบต.ปริก ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา คือการสนับสนุนรถพยาบาล จำนวน 1 คัน ซึ่งต้องขอคุณผ่านนายกอุทิศ ชูช่วย นายก อบจ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุน ส่งผลให้ อบต.ปริก ได้ดูแลคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก ซึ่งก่อนหน้าก็ได้ใช้บริการจากเทศบาลตำบลปริกมาตลอด และที่อยากขอบคุณคือ การได้รับเกียรติจากนายกอุทิศ มาเป็นประธานเปิดงานต่างๆ ที่ทาง อบต.ปริก ได้จัดขึ้น