เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

นาวาวี ลิมานิ“พัฒนาสังคม-การศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

     ณ ปัจจุบัน หลายหน่วยงาน หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ ถนนหนทาง เทคโนโลยีที่ทันสมัย จนบางครั้ง อาจมองข้าม สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ นั้นก็คือ การพัฒนาในเรื่องของจิตสำนึก ความรับผิดชอบชั่วดี ความมีวินัย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สู่การพัฒนาในทุกๆด้านต่อไป
 
     วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับ นายนาวาวี  ลิมานิ ส.อบจ.สตูล เขต 4 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อย่างลึกซึ้ง จึงแน่ใจว่า ท่านผู้นี้เป็นผู้นำท่านหนึ่งที่ไม่มองข้ามในเรื่องของปัญหาสังคม
 
     นาวาวี  ลิมานิ ส.อบจ.สตูล เขต 4 อำเภอเมืองสตูล รับผิดชอบดูแล 2 ตำบลในเขตอำเภอเมืองคือ ตำบลควนขัน และตำบลตำมะลัง มาจากเส้นทางสายศึกษาโดยตรง เป็นครูสอนศาสนาที่เคร่งครัดในระเบียบ วินัย และเห็นความสำคัญในเรื่องของปัญหาสังคม ปัญหาเยาวชน และปัญหายาเสพติด รองมาจากการที่ประชาชนในสองตำบลมีความเป็นอยู่ที่ดี น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก
 
     “ผมเป็นคนตำบลควนขัน เกิดที่นี่ เรียนที่นี่ โตที่นี่ และจะพัฒนาที่นี่ให้เจริญ ทั้งด้านวัตถุ โดยไม่ลืมการพัฒนาจิตใจของประชาชนไปในทางเดียวกัน” นี่คือประโยค ที่ท่าน ส.อบจ.ท่านนี้พูดเชิงให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชน

     “สำหรับ พื้นที่ 2 ตำบลได้แก่ ตำบลควนขัน จะมีภูเขาที่ชาวบ้านเรียกว่า “ควนขี้หมา” ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับดูพระอาทิตย์ตกดิน  ในอนาคตอยากพัฒนาให้เป็นสถานที่สำหรับดูดวงดาว ดูพระจันทร์ ในช่วงถือศีลอดของชาวมุสลิม เนื่องสถานที่ดังกล่าวมีทำเลเหมาะสม  และสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดที่สุดในจังหวัดสตูล ซึ่งเรื่องนี้กำลังปรึกษากันว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตอนไหน

     ส่วน ตำบลตำมะลัง ซึ่งมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นเกาะ ถ้าเป็นไปได้อยากทำสะพานเชื่อมระหว่างพื้นที่เกาะ กับแผ่นดินใหญ่ เพื่อความสะดวกในการคมนาคมของชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษาเส้นทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของที่นี่
 
     นอกจากนี้ ในส่วนของท่าเทียบเรือตำมะลัง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือพาณิชย์ เป็นเมืองท่าของนักท่องเที่ยว แม่ค้า ที่เดินทางสูเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ก็อยากปรับปรุงในเรื่องของห้องละหมาด ที่ดูเล็ก และวางผังอย่างไม่เหมาะสม ซึ่ง เรื่องนี้กำลังศึกษาถึงสานที่ที่เหมาะสม เพื่อทำการปรับ เปลี่ยน หรืออาจก่อสร้าง ใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้
 
    เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเรื่องของการพัฒนาด้านวัตถุ เพื่อความอยู่ดีกินดี ของพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามโครงการที่กล่าวมาข้างต้นสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี แต่หากว่าประชาชนยังมีปัญหาเรื่องอาชญากร ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสังคม ก็ไม่อาจทำให้อยู่อย่างสงบสุขได้ ดังนั้นเราต้องเริ่มที่การพัฒนาด้านจิตใจ เน้นศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัตตน เท่านี้สังคมก็น่าอยู่ขึ้น