เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

เปิดวิสัยทัศน์ผู้นำ ประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เปิดเมือง  ต้อนรับ AEC ผลักดัน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โครงการใหญ่ที่ต้องจับตามอง “ทางยกระดับเก้าเส้ง”

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ในขณะที่ภายนอกมองเราเป็นเมืองเล็กๆ ที่กำลังพัฒนา
ต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยวของเรายังเป็นเมืองปิดอยู่  เพราะเป็นเมืองปริมณฑลรอบนอก แต่ด้วยความมุ่งมั่น ความพยายาม เราปลุกปั่นกันขึ้นมาจาก อบต.จนเป็น เทศบาลเมือง และมาวันนี้เราได้รับการยกฐานะให้เป็นเทศบาลเมืองขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เราโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างมั่นคง ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ด้วยศักยภาพของเราเอง

แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแผนผลักดันการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของเราในขณะนี้ คือ สวนสัตว์ สงขลา สวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้  ที่ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเรา แต่ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้าเมืองได้เยอะ หัวนายแรงชายหาดในตำนานที่มีโขดหินสวยที่สุด และมีชายหาดตรงยาวถึง 7 กิโลเมตร น้ำทะเลสีเขียวมรกต ทรายเม็ดละเอียดชายหาดที่ยังคงธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ รวมไปถึงวัดวาอารามเก่าแก่และวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่นับวันจะหาชมได้ยากมันคืออัตลักษณ์เสน่ห์ของเมืองเขารูปช้าง ที่ผู้มาเยือนเมืองสงขลามิควรพลาด เรามีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่ในมือ แค่คิดว่าทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ ได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ เท่านี้ผมถือว่าแผนที่เราวางไว้สัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ท้องถิ่นแล้วครับ

เปิดเมืองต้อนรับ AECด้วยโครงการใหญ่ คือ โครงการอะไร…
“โครงการก่อสร้างทางยกระดับเก้าเส้ง” ผ่านหาดหัวนายแรง โครงการขยายพื้นที่เมืองรองรับ AEC เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ครอบคลุม  3 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ อำเภอเทพา  และ 2 จังหวัดคือ จ.สงขลา และ จ. ปัตตานี  ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช และเป็นนโยบายของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรับ AEC ในปี 2558 อย่างมีศักยภาพ

เราจะได้เห็นโครงการเป็นรูปเป็นร่างเมื่อไหร่ อย่างไร…
ขณะนี้เราเริ่มดำเนินการแล้วครับ และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนปี 2558  เพื่อรองรับ AEC โดยเบื้องต้นเราได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ จำนวน 15 ล้านบาทจาก อบจ.สงขลา โดยท่านนายกนิพนธ์ บุญญามณี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนให้เราเดินหน้าโครงการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ต่อภาพรวมของการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.พยอม  รัตนมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์วิจัยถึงผลกระทบในด้านต่างๆ อยู่ งานเราเริ่มแล้วและอยู่ในขั้นของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายอยากฝากให้ประชาชนติดตามความคืบหน้า และรับฟังข่าวดีร่วมกันในเร็วๆ นี้ ขอบคุณครับ