เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

“รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” 2557 สืบสานสงกรานต์วิถีไทย แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุ

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ เป็นหนึ่งในนโยบายการบริหารและดำเนินงานของนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ ที่มุ่งหวังฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมประเพณีดั้งเดิม สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

“รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทาง อบจ.กระบี่ ให้ความสำคัญและดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครอบครัว โดยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษในวันดังกล่าว และได้กำหนดให้วันที่ 8-14 เมษายน ของทุกปี เป็นสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว

ซึ่งในปีนี้ อบจ.กระบี่ กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมช้างเผือก อบจ.กระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้สูงอายุ ลูกหลาน เข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

กิจกรรม “รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ” วันสงกรานต์ ประจำปี 2557 นี้ จัดขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ ร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสอยู่ร่วมกัน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เกิดความสมานสามัคคีในชุมชน สังคม ตลอดจนเป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในด้านการศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกด้วย