เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

จากใจ…นายกดำ เกียรติศักดิ์ ตันธนกุล นายกเทศมนตรี “ระโนดวันนี้ เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

เทศบาลตำบลระโนด ถือเป็นรากฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่เราได้ยึดถือปฏิบัติกันมานั้น เป็นกลไกหลักสำคัญในการพัฒนาเมืองระโนดมาโดยตลอด  กระผมในฐานะผู้นำด้านการพัฒนา พร้อมผลักดันและขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น และความจริงใจครับ

ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ระโนดถูก ปรับ เปลี่ยน และเปิดรับ สิ่งใหม่ๆ ภายใต้วิถีชีวิตที่งดงามล้ำค่าเช่นเดิม เรายังคงรักษาอัตลักษณ์ และความเป็นตัวตนของคนระโนดเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ดังคำกล่าว ”ประตูสู่แหล่งวัฒนธรรม วิถีคนชายคลอง มรดกพื้นที่ลุ่มน้ำเลสาบสงขลา” เรายังคงรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้อย่างเต็มภาคภูมิทุกประการ

“เมืองระโนดของเราวันนี้” ที่ท่านทั้งหลายได้พบเห็น จึงไม่ใช่เมืองทางผ่านในสายตาของใครอีกต่อไป เรามีความเป็นเอกลักษณ์ เราโดดเด่นด้วยความเป็นเมืองเก่า ที่ไม่ได้ล้าหลัง ถนนหนทาง บ้านเรือน ได้รับการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน์ทั้งเมือง เป็นภาพที่น่ามองเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนการก่อสร้างโครงการใหญ่ อย่างศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในเดือน ตุลาคม ที่จะถึงนี้

ระโนดจึงสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สวยงาม แขกไปใครมา ต่างกล่าวขานกันว่า “ระโนดเป็นเมืองที่น่าอยู่” ผู้คนน่ารัก มีมิตรไมตรี  ซึ่งตรงนี้กระผม ขอยกความชอบให้กับ บุคคล  คณะบุคคล ตลอดจนประชาชนชาวระโนดทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

ณ วันนี้กระผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราว คุณูปการของ วีระชนคนกล้า ท่านถาวร เสนเนียม บุคคลที่ถือว่าเป็นเมล็ดพันธ์คุณภาพ เป็นมันสมอง นักคิด นักพัฒนาของพี่น้องชาวระโนดก็ว่าได้ “วีรชน” ซึ่งได้ทุ่มเท ผลักดัน การพัฒนาเมืองระโนด อย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำทุกวิถีทาง ที่จะให้เมืองระโนดของเรามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนมาเป็นระโนดเมืองน่าอยู่ให้เราได้เห็น ได้รับประโยชน์ ได้ร่วมกันภาคภูมิใจจนถึงทุกวันนี้

ซึ่งเรื่องราวการของท่านได้ถูกเรียบเรียง รวบรวม ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองระโนด ในสรุปผลงานประจำปีเทศบาลตำบลระโนด ประจำปี 2556 แล้ว เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมภูมิใจในความสำเร็จด้านการพัฒนาร่วมกัน

กระผมในฐานะตัวแทนของชาวระโนดต้องขอขอบคุณท่านถาวร เสนเนียม เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอน รากฐานเมือง ของลูกหลานชาวระโนด ด้วยดีมาโดยตลอด เรารู้สึกตื้นตันเป็นอย่างมากครับ

 

ติดตามอ่านเรื่องราวที่น่าสนใจของระโนดได้ใน สรุปผลงานเทศบาลตำบลระโนด ประจำปี 2556

www.ranodcity.go.th

 

 

Photo by :  ครรชิต  แก้วเจริญ (เอก)

Copywriter: พรเพ็ญ นวลนิล (น้อง)