เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

พัฒนาคน พัฒนาวัด อบจ.พัทลุง

เมื่อวันที่19 เมษายน 2557 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมโครงการพัฒนาคน พัฒนาวัด ณ วัดลานข่อย หมู่ที่ 1 ต.ลานข่อย อ. ป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้ใกล้ชิดและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน