พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

นายครั่น ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ “...เราทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์สุขของท้องถิ่น”

images

     เทศบาลเมืองคอหงส์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนเรียกว่า ก้าวกระโดด ก็ไม่ผิดนัก มูลเหตุสำคัญของการเติบโตก็เนื่องจากพื้นฐานศักยภาพด้านพื้นที่ซึ่งมีความโดดเด่นในหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นที่ตั้งขององค์กรภาครัฐ-เอกชน ที่สำคัญๆ หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น การมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รวมถึงค่ายเสนาณรงค์ องค์กรเหล่านี้เป็นพันธมิตรที่มีความร่วมมือให้ความช่วยเหลือกิจการของเทศบาลฯ ด้วยดีเสมอมา

     ที่สำคัญ การที่เทศบาลฯ เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลักของภาคใต้ จึงเปรียบเสมือนประตูหน้าด่านบานใหญ่ก่อนเข้าเมืองหาดใหญ่ และเมืองสงขลา ยิ่งช่วยหนุนให้ท้องถิ่นแห่งนี้มีศักยภาพในการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น

     อีกส่วนเป็นเพราะท้องถิ่นแห่งนี้มีผู้บริหารอย่าง ‘ครั่น ทวีรัตน์’ ที่มีความเก๋าเกมส์กับการบริหารจัดการการเมืองท้องถิ่น จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคองหงส์วันนี้จึงแตกต่างจากเมื่อก่อนไปมาก
  
     “ผมตระหนักว่า แนวทางการสร้างบ้าน สร้างเมือง ของคอหงส์จะต้องทำให้ประตูบานใหญ่บานนี้สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวเราเองและเพื่อนบ้าน ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลฯ ดำเนินการไปค่อนข้างมาก แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน และจะต้องทำต่อไป
  
     โชคดีอยู่ที่ว่าวันนี้การประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างในเทศบาลตำบลคอหงส์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แม้บางครั้ง อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้าง แต่ไม่แตกแยก เพราะทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ประโยชน์สุขของท้องถิ่น

     กระนั้นก็ตาม เรื่องที่อยากเห็นและผลักดันมาตลอด ก็คือการให้บริการของเทศบาลฯ ซึ่งเป็นภารกิจพื้นฐานอันดับแรกที่ประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม

     ขณะที่การพัฒนาเทศบาลฯ ในภาพรวมนั้น ต้องถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจ และอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงแม้งบประมาณของเทศบาลฯ แต่ละปี จะมีจำนวนจำกัดก็ตาม ผมจะพยายามบริหารจัดการให้เงินทุกบาททุกสตางค์เกิดผลประโยชน์แก่ชาวคอหงส์ให้มากที่สุด

     แต่น่ายินดีว่าที่ผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ของเราได้รับการสนับสนุน และความร่วมือที่ดีจาก อบจ.สงขลา มาโดยตลอด นั่นเป็นเพราะเราต่างมีเป้าหมายเหมือนกัน คือความอยู่ดี กินดี ของพี่น้องประชาชน นั่นเอง

     อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายเรื่อง ที่เทศบาลฯ อาจจะขาดตกบกพร่องหรือยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเราจะเร่งปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา อะไรที่ดีอยู่แล้ว ก็จะทำต่อและพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนอะไรที่ยังไม่ดี ก็จะรีบปรับปรุงแก้ไข ที่สำคัญ เทศบาลฯ พร้อมเสมอต่อการรับฟังความคิดเห็น คำติชม และข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ทั่วถึง และเป็นธรรม”