พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

‘วันนี้ที่รอคอย’ ถนนสาย 418 ปัตตานี-ยะลา

images     การรอคอยอันยาวนานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับความหวังที่จะเห็นถนนสาย 418 ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็สิ้นสุดลง “วันนี้ที่รอคอย” ก็มาถึง หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 7 ปี... 
 
     เส้นทางหลวงหมายเลข 418 ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่กลางปี 2545 โดยมีกำหนดการสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 ก.ย. 2548 ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 703.5 ล้านบาท ต้องบอกเลิกสัญญาและทิ้งงานไปตั้งแต่ปี 2547 ทั้งๆ ที่ทำการก่อสร้างไปได้แค่ 25 % 
 
     ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2549 ให้กรมการทหารช่างดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือในวงเงิน 1,040.8 ล้านบาท เพื่อสานต่อโครงการให้แล้วเสร็จ โดยใช้เวลา 720 วัน ซึ่งมีกองกำลังทหารช่างเฉพาะกิจจากทุกกองทัพภาค รวม 1,200 นาย ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่น เพื่อก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 418 หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ถนนสาย 418” ซึ่งมีระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร จากบ้านคลองขุด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ถึงบ้านท่าสาป ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา จนแล้วเสร็จภารกิจ สามารถส่งมอบเส้นทางและเปิดใช้ได้ก่อนสิ้นปี 2552  
     ลักษณะของเส้นทางหลวงหมายเลข 418 เป็นทางหลวงพิเศษเกรด A ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างรวม 22 เมตร โดยส่วนที่เป็นทางร่วม ทางแยก คลองชลประทาน และทางรถไฟ ได้รับการออกแบบและก่อสร้างให้เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางรวม 20 แห่ง ปัจจุบันถือเป็นถนนสายที่มีมาตรฐานที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2552 ได้มีการทดสอบการใช้งานภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และส่งมอบสายทางคืนให้กับสำนักทางหลวงที่ 15 (สงขลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่  ซึ่งถือเป็นของขวัญชิ้นประวัติศาสตร์ที่เหล่าทหารช่างตั้งใจมอบให้ เพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระดมทหารช่างจากทุกกองทัพภาคทั่วประเทศลงพื้นที่ เพื่อเร่งก่อสร้างถนนสายนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นการยุติการรอคอยอันยาวนานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
 
     ทางหลวงหมายเลข 418 เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2553 โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยตนเอง

     ด้านนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ทางหลวงหมายเลข 418 นับเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคม และการขนส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากก่อนหน้านี้การเดินทางไป จ.ยะลา เมื่อเข้าเขตพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานีแล้ว ก็ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 410 ซึ่งเป็นถนน 2 ช่องจราจร เพียงเส้นทางเดียว โดยมีระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินทางกว่า 40 นาที
 
     การเปิดใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 418 ซึ่งมี 4 ช่องจราจร และระยะทางใกล้กว่าเดิมถึง 13 กิโลเมตร จึงสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก สามารถลดต้นทุนการขนส่ง รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในอนาคตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญก็คือสามารถสร้างประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก ในโอกาสานี้จึงขอขอบคุณเหล่าทหารช่างทุกนาย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการสามัคคีรวมพลังกัน กระทั่งสามารถก่อสร้างถนนสาย 418 สำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย
 
     “ด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจ ของเหล่าทหารทุกนาย และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ถนนสาย 418 จึงเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่น ความสามัคคี อันจะนำสันติสุขมาสู่ท้องถิ่นชุมชนของเราสืบไป”