อาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019

ค้นหา

โปรแกรมแปลภาษามลายูถิ่น ‘ปัตตานี-ไทย’ อีกความสำเร็จ! ตอบสนองคนยุคไอที

images

     จากความสำเร็จในการจัดทำพจนานุกรมภาษามลายูถิ่นปัตตานี -ไทย และภาษาไทย-มลายูถิ่นปัตตานี เล่มแรกของประเทศไทย และของโลก โดยคณะนักวิชาการจาก ม.อ.ปัตตานี ผู้รู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นจำนวน 11 คน นำโดย ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู (สว. จ.ปัตตานี) เพื่อหวังรวบรวมคำภาษามลายูถิ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนใน 3 จชต.ให้เป็นระบบ สามารถอ้างอิงทางวิชาการได้ 

     ผ่านมาปีครึ่ง ทีมงานได้พัฒนาพจนานุกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมแปลภาษา เพื่อตอบสนองผู้คนในยุคไอที โดยโปรแกรมแปลภาษามลายูถิ่นปัตตานี-ไทยนี้ ได้รับการพัฒนาและยกระดับวิธีใช้จนได้มาตรฐานไม่ต่างจากโปรแกรมแปลภาษาทั่วไป

     โปรแกรมแปลภาษามลายูถิ่นฉบับนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษามลายูถิ่นที่ใช้กันในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลายใน 3 จชต.จำนวน  5,000 คำ (ส่วนพจนานุกรมบรรจุไว้ 15,000 คำ) พร้อมเสียงอ่านที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ทั้งยังจัดลำดับคำและจัดทำประโยคตัวอย่างการใช้คำ เป็นมาตรฐานตามแบบพจนานุกรมภาษาอื่น

      ซึ่ง ผศ.ดร.วรวิทย์ เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า พจนานุกรมเล่มนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นแหล่งคำศัพย์สำหรับเจ้าของภาษาเองด้วย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาคำศัพย์มลายูถิ่น หรือค้นหาความหมายของคำศัพย์ภาษาไทย เพราะเจ้าของภาษาก็ใช้ว่าจะรู้ศัพย์ในภาษาตัวเองทั้งหมด

      ขณะที่ รศ.ดร.โคทม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล กล่าวว่า ถ้าเราเปิดพื้นที่ให้คนใน 3 จังหวัดได้ภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น ภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเขา ภูมิใจในสิ่งที่เขายึดปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา หลักศรัทธา ภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งดีๆ ของเขาเอาไว้ ก็จะลดปัญหาในพื้นที่ได้มาก  เพราะคนเราต้องการความภาคภูมิใจ ต้องการความรู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ให้กับตัวเอง ให้กับคนที่อยู่รอบๆ ตัว    

      “ผมคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และยังทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ ผมเคยเห็นเด็กๆ ที่เรียนภาษามลายูถิ่นแต่เขียนไทย หรือที่รู้จักกันว่าทวิภาษา เด็กๆ เหล่านี้มีความสุข สนุกกับสิ่งที่ทำ แต่ถ้าเขาไม่ค่อยเข้าใจ แล้วรู้สึกเหมือนถูกบังคับ มันก็ไม่เป็นธรรมชาติ การเรียนก็ไม่เป็นธรรมชาติ

      กรณีอื่นๆ ก็เช่นกัน ถ้าเราจะสนับสนุนการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของคนในพื้นที่ มันก็ง่ายที่จะแก้ปัญหา แต่ถ้าเราเอาความรู้ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากตะวันตก แล้วก็มาใส่ตูม คนก็ไม่ค่อยเข้าใจ เขาก็ไม่ค่อยมีความสุขที่จะมาร่วม” รศ.ดร.โคทม กล่าว
          
      เบื้องต้นคณะผู้จัดทำจะเผยแพร่แจกจ่ายโปรแกรมแปลภาษามลายูถิ่นฉบับนี้ ให้กับหน่วยงานราชการและองค์กรเครือข่าย เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในพื้นที่ จชต.เพราะเชื่อว่าการเข้าใจภาษา เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อยืนยันถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของคนในชาติ
         
      สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มอ.ปัตตานี โทรศัพท์ 0-7331-2290

รศ.ดร วรวิทย์ บารู