พฤหัสบดี, เมษายน 25, 2019

ค้นหา

“2012 วันสิ้นโลกเราจะอยู่อย่างไร” โดย ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ปาฐกถาโดนใจที่มอ.หาดใหญ่

images

     ระยะหลังมานี้ เกิดเหตุแผ่นดินไหว ดินถล่ม และน้ำในแม่น้ำหรือทะเลสาบเหือดแห้งบ่อยครั้งทั่วโลก เป็นไปได้ที่ส่วนหนึ่งเกิดจาก “ภาวะโลกร้อน”

     แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกันว่าโครงสร้างของพื้นผิวโลกกำลังขยับและเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัว และหากโลกเราจะเกิดการปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง “2010 วันสิ้นโลก” ที่มีสาเหตุมาจากดวงอาทิตย์ที่ปล่อยพลังงานทำลายโลก

     ดร.อาจอง กล่าวว่าปรากฎการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น ไม่น่าจะมีสาเหตุเหมือนดั่งในภาพยนตร์ แต่สาเหตุสำคัญเกิดจากฝีมือของมนุษย์นั่นเอง   โดยก่อนหน้านี้ ต้นไม้ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณร้อยละ 80 ตอนนี้เหลือเพียงร้อยละ 18

     ต้นเหตุที่ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งในเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผนวกกับปัจจุบันจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนมนุษย์ในปัจจุบัน ต่อการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เพียงพอนั้น ก็ต้องมีโลกเพิ่มขึ้นอีก 3 ใบ จึงจะเพียงพอต่อการใช้ทรัพยากรของมนุษย์

     และผลที่ตามมาจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินั้น  ก็คือ ภัยธรรมชาติ ที่เพิ่มขึ้นทั้งความถี่และแรงของการทำลายล้าง โดยเฉพาะพายุต่างๆ สมัยนี้ความรุนแรงของพายุนั้น รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเกือบเท่าตัว

     และภัยที่น่ากลัวที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกประการก็คือ การขาดแคลนน้ำจืดเพื่อใช้ดำรงชีวิต  ปัจจุบันอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 4 องศา จึงทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย ปริมาณน้ำในทะเลเพิ่มสูงขึ้น  ในอนาคตมีผลทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น  จึงทำให้ชายหาดต่าง ๆ เริ่มมีการกัดของน้ำทะเล เช่น หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา , บริเวณเขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร ที่เกิดน้ำเซาะชายฝั่งทะเล

      และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้าอาจเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในเขต กรุงเทพมหานคร และ การเปลี่ยนของแกนโลก ซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกอย่างเฉียบพลันจากอุณหภูมิปัจจุบันก็อาจจะลดลงเป็น - 10 องศา

     โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตหลายครั้ง  ดังที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบช้างแมมมอสสภาพสมบูรณ์แช่แข็งในน้ำแข็ง ทั้งที่ยังมีเศษหญ้าอยู่ในปากของมัน
ศ.ดร.อาจองยังได้กล่าวสรุปอีกว่า  “การจะเกิดโลกสลายที่มีสาเหตุเหมือนดังในภาพยนตร์เรื่อง 2012 วันสิ้นโลกนั้น ไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะการที่โลกจะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ นั้น สืบเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์เป็นคนทำทั้งสิ้น

     ฉะนั้น การที่จะรักษาโลกให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นช้าลงได้นั้น คือจะต้องเริ่มที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการไม่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก หยุดการเผาขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ป่าไม้ น้ำมัน ฯลฯ และ มนุษย์เองต้องหันมาดูแล เอาใจใส่และรักษ์โลกกันมากขึ้น”

ท่านที่สนใจฟังการบรรยายพิเศษ “2012 วันสิ้นโลก... แล้วเราจะอยู่อย่างไร?”สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่

http://studentaffairs.sci.psu.ac.th/dev1/asp/newsupload/user_form_view.asp?NewsGroupID=41&NewsID=3509