เสาร์, พฤศจิกายน 16, 2019

ค้นหา

ทีมงานบลูอิมเมจ

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด

บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด : blueimage

“ที่ปรึกษา/ สื่อ ประชาสัมพันธ์ มืออาชีพ”

 

วิสัยทัศน์ : "บลูอิมเมจ" เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการเป็นที่ปรึกษาและการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของภาคใต้

พันธกิจ  : สร้างสรรค์งานสื่อคุณภาพในราคามาตรฐาน พร้อมกับการเป็นที่ปรึกษาในงานประชาสัมพันธ์ที่องค์กรลูกค้าให้การยอมรับและเชื่อถืออย่างจริงใจ

 

คือ...บลูอิมเมจ : บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 โดยดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจรให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้กรอบคิดการทำงานที่ครบทุกกระบวนการนั่นคือ ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผล อันเป็นที่มาของการแบ่งฝ่ายการทำงานที่ประกอบด้วย 5 ฝ่ายหลักคือ  ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายข้อมูล, ฝ่ายศิลปกรรม และ ฝ่ายประเมินผล ซึ่งการจัดวางรูปแบบองค์กรในลักษณะนี้ มีไม่มากนักสำหรับบริษัทในภูมิภาค เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนการดำเนินงานสูง แต่จากการดำเนินงานของบริษัทที่แตกต่างดังกล่าวก็ทำให้ ธุรกิจของบริษัท ได้รับการตอบรับสูงมากขึ้นเป็นลำดับ จนทำให้ชื่อของบริษัท บลูอิมเมจ จำกัด ได้รับการกล่าวถึงในลำดับต้นๆ ของภาคใต้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน

 

คือ...ผลิตภัณฑ์ : บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด สามารถดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

ออกแบบ/ ผลิตสิ่งพิมพ์ (Graphic Design & Printing)

- นิตยสาร/ วารสาร/ รายงานประจำปี/ คู่มือต่างๆ

- โปสเตอร์/ แผ่นพับ/ใบปลิว

- ปฏิทิน/ ไดอารี่/การ์ด

- กระดาษจดหมาย/ ซองจดหมาย/คีย์การ์ด

- สื่อเพื่อการเลือกตั้ง

- อื่นๆ

ป้ายโฆษณา (Billboard/Banner)

วิดีโอพรีเซนต์ (VDO Presentation)

ออกแบบ/ ปรับปรุง/ พัฒนา เว็บไซท์ (Web Solution)

จัดงานอีเว้นท์(Event Organizer)

สำรวจ/ วิจัย/ ประเมินผล (Research & Poll)

 

คือ...การยอมรับ : จากการทำงานอย่างมืออาชีพ ที่ครอบคลุมทุกด้าน และ ทุกสื่อของการประชาสัมพันธ์ ทำให้บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด ได้รับการยอมรับ ในวงกว้างของภาคใต้ ในปัจจุบัน (พ.ศ.2554) บริษัท มีลูกค้าที่ให้การยอมรับ เพื่อร่วมทำงาน และ ผลิตสื่อต่างๆ ให้ไม่น้อยกว่า 50 องค์กร เช่น

-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ(กอ.รมน.)

-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)

-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 จังหวัดในภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา,พัทลุง, สตูล, ปัตตานี,ยะลา)

-เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองพัทลุง, เทศบาลเมืองสตูล, เทศบาลเมืองบ้านพรุ, เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ และเทศบาลอื่นๆ อีกจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของบริษัทเอกชน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ต่างๆ ในภูมิภาคอีกหลากหลาย เช่น จังหวัดปัตตานี, จังหวัดสตูล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา, มหาวิทยาลัยทักษิณ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และอื่นๆ

 

และนี่คือ บริษัท บลูอิมเมจ จำกัด “ที่ปรึกษา/สื่อ ประชาสัมพันธ์ มืออาชีพ”


ที่อยู่ : 638/2 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-464401-2, โทรสาร 074-464403

: www.blueimage.co.th, e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน